Kategorija: " Akademinė literatūra "


 • Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė

  Knyga Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė yra straipsnių rinktinė, kurioje supažindinama su XVII a. 2 pusės–XXI a. pradžios Lietuvos sentikių istorija ir kultūra. Pristatomas daugiau kaip 300 metų Lietuvoje gyvuojančios sentikių tradicinės bendruomenės dvasinis ir materialusis kultūros paveldas – istorija, knygų kultūra, folkloras ir ikonų tapyba. Knygą sudaro keturios dalys, kuriose aprašomi atskiri daugialypės Lietuvos sentikių kultūros aspektai. Ji gausiai […]


 • Istorija, kaip politinio mąstymo veiksnys

  Knygoje nagrinėjama istorijos politika kaip politinė kova dėl tautos atminties, išryškinami pagrindiniai skirtingų istorijos sampratų sandūros taškai, atskleidžiamas politinių ir geopolitinių veiksnių bei istorijos politikos krypčių santykio pobūdis, įvardijamos istorinio mąstymo aporijos. Nagrinėjant žydų turto restitucijos, sovietinės okupacijos žalos atlyginimo ir sovietinės simbolikos draudimo, diskusijų dėl 1791 m. Gegužės 3-osios Konstitucijos atmintinos dienos atvejus konceptualizuojamos ir […]


 • Lietuvos istorija: akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis

  Daugiatomiame leidinyje „Lietuvos istorija“ pateikiama apibendrinta Lietuvos istorijos samprata nuo seniausių laikų iki šių dienų. Svarbiausia „Lietuvos istorijos“ autorių kolektyvo nuostata – atskleisti Lietuvos kaip savito sociokultūrinio reiškinio tapsmą ir raidą. Šis sociokultūrinis reiškinys suprantamas kaip istoriškai susiklosčiusių ir kitusių etninių, konfesinių, kultūrinių, politinių, socialinių, teisinių, ūkinių procesų visuma. Tokių požiūrių sintezė teikia galimybes parodyti, […]


 • Europos teisės istorija (I tomas)

  Skaitytojui pateikiama iš vokiečių kalbos išversta Hanso Hattenhauerio (g. 1931 m.), nusipelniusio Kylio Christiano Albrechto universiteto Vokietijos ir Europos teisės istorijos, civilinės ir komercinės teisės profesoriaus, „Europos teisės istorijos“ pirmoji dalis. Šiandieninę Europą suvokti galima tik žvelgiant per jos istorijos prizmę. Europos ir jos teisės istorija turi daug ir bendrų, ir labai skirtingų nuostatų, todėl […]


 • Krikščionybės Lietuvoje istorija

  Ši knyga – tūkstantmetės krikščionybės Lietuvoje istorija. Jos ribos – nuo šv. Brunono Kverfurtiečio misijos 1009 m. iki Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarčių pasirašymo 2000 m. Jaunesniosios kartos istorikai čia iš naujo permąsto krikščionybės kelią į Lietuvą ir Lietuvoje, aptaria skirtingų konfesijų padėtį skirtingose epochose, atskleidžia Bažnyčių santykius su valstybe. Dėmesys skiriamas ir tikėjimo […]


 • Archeologijos istorija. Įvadas

  Ši knyga – trumpa pasaulio archeologijos raidos apžvalga. Tai pirmasis darbas lietuvių kalba, skirtas pasaulio archeologijos istorijaiapibendrinti. Daugiausia dėmesio teikiama senojo pasaulio: Europos, Azijos ir Šiaurės Afrikos, archeologijos istorijai. Tačiau minimi ir kitų regionų archeologiniai tyrimai, atradimai, metodų taikymas ir archeologijos teorija. Ši knyga yra tik trumpas ilgos ir įvairialypės archeologijos raidos įvadas ir paskata kur kas plačiau ir […]


 • Istorija. Kurso santrauka istorijos egzaminui

  Nauja knyga „Istorija. Kurso santrauka istorijos egzaminui“ – tai puiki priemonė abiturientui, padėsianti pasiruošti istorijos egzaminui. Mokytojai ekspertai Nijolė Letukienė ir Jonas Gineika yra išleidę net penkis „Istorijos. Politologijos“ leidimus. Ši knyga buvo gerai įvertinta ir moksleivių, ir istorijos mokytojų. Atsižvelgdami į 2011 m. patvirtintą istorijos vidurinio ugdymo bendrąją programą autoriai parengė naują leidinį, iliustruotą […]


 • Lietuvių tautos istorija. II tomas

  Antras T. Narbuto „Lietuvių tautos istorijos“ tomas skirtas „lietuvių tautos versmėms tyrinėti“ ir jos „šaknims ieškoti“. Daug dėmesio autorius skiria lietuvių kilmės teorijoms, kurios žinomos nuo Renesanso laikų, bei kaimyninių tautų istorijai, kuri buvo reikalinga kaip fonas, išryškinantis lietuvių tautos praeitį.Prekės ženklas: Mintis


 • Lietuvių literatūros istorija, XIX amžius

  […]Telkti jėgas naujos literatūros istorijos rašymui ėmėsi Lietuvių literatūros tautosakos institutas. Buvo sumanyta išleisti istoriją trimis tomais: pirmą tomą skirti senajai literatūrai, antrą – XIX amžiaus literatūrai ir trečią – XX amžiaus literatūrai. Tačiau darbas labai užsitęsė. Vytautas Kubilius, aplenkdamas visus, vienas parašė XX amžiaus literatūros istoriją (išleista 1995 m.), viso projekto įgyvendinimą pradėjęs iš […]