Akies istorija

Kritika bijo jau vien Bataille vardo. Metai eina, o žmonės taip ir gyvena iliuzija, kad kada nors galės kalbėti apie Bataille. Jie taip ir numirs, neišdrįsę susigrumti su šiuo buliumi, nes pernelyg rūpinasi savo reputacija.

Marguerite Duras Labiausiai aš didžiuojuosi tuo, kad sumaišiau kortas… tai yra, suderinau patį triukšmingiausią, labiausiai šokiruojanti, skandalingiausią būdą juoktis su pačia giliausia religine dvasia. Georgės Bataille Tai yra vulgarus absoliutaus žinojimo audinys ir mirtinas akies atsivėrimas. Tekstas ir žvilgsnis. Prasmės vergiškumas ir pabudimas prieš mirštant.

Antraeilis raštas ir pirmaeilė šviesa. Tarp vieno ir kito – visiškai neįprastas, kažkoks tekstas. Tas, kuris tyloje braižo akies sandarą, piešia atsivėrimą, išdrįsta austi „visišką praplėšimą”, tas, kuris visiškai praplėšia savo paties audinį, vėl tapusį tvirtu ir tiek paklusniu, kad dar leidžiasi perskaitomas.

Jacques Derrida Bataille palieka iškilų kūrybinį palikimą, bet lyg ir prieš savo valią, nes jam visiškai nerūpi pati literatūra kaipo tokia: grynoji literatūra nebūtų turėjusi jam jokios prasmės. Literatūra jam svarbi tiek, kiek ji gali būti patyrimas, tai yra „kelionė iki to, kas įmanoma, pabaigos”, ir ji gali pasiekti kraštutinį tašką tik tada, kai yra neatskiriama nuo erotizmo. Roger Laporte
Prekės ženklas: Charibdė