Archeologijos istorija. Įvadas

Ši knyga – trumpa pasaulio archeologijos raidos apžvalga. Tai pirmasis darbas lietuvių kalba, skirtas pasaulio archeologijos istorijaiapibendrinti. Daugiausia dėmesio teikiama senojo pasaulio: Europos, Azijos ir Šiaurės Afrikos, archeologijos istorijai.

Tačiau minimi ir kitų regionų archeologiniai tyrimai, atradimai, metodų taikymas ir archeologijos teorija. Ši knyga yra tik trumpas ilgos ir įvairialypės archeologijos raidos įvadas ir paskata kur kas plačiau ir giliau studijuoti archeologijos istoriją.Šiuolaikinė archeologija susiformavo per šimtmečius. Knygoje siekta parodyti archeologijos kaitą amžių tėkmėje, jos situaciją įvairiais laikotarpiais ir išryškinti svarbius atradimus, turėjusius įtakos tolesnei jos raidai.

Šiuo metu archeologija yra vis dar sparčiaibesivystanti disciplina, tyrinėjanti įvairius praeities žmogaus būties aspektus.
Prekės ženklas: Vilniaus universiteto leidykla