Biologija. Vadovėlis X klasei

Naujausias X klasės vadovėlis „vainikuoja“ VII–VIII ir IX–X klasės biologijos vadovėlių komplektų seriją. Kaip ir kituose šios serijos vadovėliuose, jame tęsiamos ir plėtojamos visos naujovės, kurias autoriai įgyvendino žemesniųjų klasių vadovėliuose. Tad drąsiai galima teigti – turime patikrintą ir inovatyvią biologijos mokymosi sistemą VII–X klasei! Kodėl sistema yra inovatyvi? Todėl, kad vadovėlio autoriai aktyviai domisi naujausiomis dalyko, didaktikos, technologijų taikymo ugdymo procese tendencijomis. Patirtis ir informacija, įgyta per įvairius mokymus, seminarus, stažuotes, lankantis pasaulinio lygio parodose, konsultuojantis su patyrusiais mokytojais – ekspertais, mokslininkais, mokiniais – įgyvendinta vadovėlio turinyje. Visa, kas nauja, naudinga, pažangu ir svarbiausia tinka Lietuvos mokykloms, pavyko susisteminti ir integruoti su mokomąja medžiaga. Kodėl sistema yra patikrinta? Todėl, kad autoriai sulaukė gausybės grįžtamosios informacijos iš mokytojų, naudojančių šios serijos vadovėlius. Vadovėliai apibūdinami kaip patogūs, patrauklūs, naujoviški, kitokie, įdomūs, šiuolaikiški. Kokie iššūkiai arba klausimai kyla autoriui, rašančiam šiuolaikiniam dešimtokui apie tokias sudėtingas, nuolat pasipildančias nauja informacija, net mažai kam patrauklias sritis kaip evoliucija, genetika, ekologija? Juk šios sritys reikalauja iš mokytojų daugiausia pastangų dėstant jų turinį per pamokas. Be to, šių sričių informacija kinta žaibišku greičiu! Kaip neatsilikti, atrinkti tai, ką būtų galima skaityti, žiūrėti, naudoti artimiausius penkerius metus? Vadovėlio autorės su išvardytais sunkumais susidorojo! Tuo įsitikinsite susipažinę su vadovėlio turiniu. Esminiai ir išskirtiniai vadovėlio požymiai: 1. Pasižymi modernia didaktika ir ugdymo nuostata, kryptingai orientuojama į mokymosi veiklas: savarankišką ir aktyvų mokinių mokymąsi, darbą poromis ir grupėmis, informacijos paiešką ir sklaidą, gamtamokslinį pranešimą ir pan. 2. Turi informacijos, kuria pasinaudoti linkęs ir dažnas suaugusysis: kaip mokytis biologijos, kaip rengti gamtamokslinį pranešimą. Tekstinė informacija papildyta įvairiomis iliustracijomis. Su jų analize siejamos įvairios užduotys. 3. Pateikiama nuorodų į virtualiuosius tinklalapius, mokomuosius objektus. 4. Duodami praktikos darbų aprašai ir su jais susijusios užduotys. 5. Pabrėžiama gamtamokslinių dalykų – biologijos, chemijos, fizikos – integracija. 6. Ugdomas mokinių kritinis mąstymas. Nagrinėjami temų reiškiniai siejami su dabarties aktualijomis, su naujausiais mokslo ir…
Prekės ženklas: Šviesa