Fizika. Vadovėlis X klasei

„Fizika 10“ yra tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII, VIII ir IX klasei tęsinys, todėl jo turinio dėstymo principai ir struktūra tokia pati kaip vadovėlių žemesnėms klasėms. Dalyko turinį sudaro septyni skyriai, šie yra suskirstyti į skyrelius, kurie sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: mokinių teigiamą mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga – per pamokas atliekamų bandymų aprašai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai ir naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Pateikiama medžiaga ir siūlomi metodai remiasi mokinių anksčiau įgyta patirtimi ir žiniomis, jau pažįstamais reiškiniais, supančia aplinka, sociokultūriniu kontekstu, ugdo gamtamokslinio komunikavimo gebėjimus.Kiekvieno skyrelio pabaigoje yra įvairaus sudėtingumo užduočių (klausimų ir uždavinių). Jas atlikdami, mokiniai mokysis pastebėti fizikinius reiškinius konkrečiomis sąlygomis, juos lyginti, išskirti pagrindines ar bendrąsias savybes, jas apibūdinti, formuluoti užduotis pagal pateikiamus pradinius duomenis.Visi skyriai baigiami santraukomis – priminimais, ką reikėjo išmokti, kas skyriuje yra svarbiausia. Pakartoti skyriaus medžiagą, pasitikrinti žinias ir gebėjimus ir pasirengti kontroliniam darbui mokiniai galės atlikę skyriaus pabaigoje pateikiamas kompleksines savikontrolės užduotis.Vadovėlio pabaigoje pateikiami užduočių atsakymai. Čia taip pat yra kartotinių ir dalinių vienetų sudarymo lentelė, kai kurių medžiagų tankio vertės, kampų nuo 0 iki 90o sinusai, periodinė cheminių elementų lentelė, kirčiuota dalykinė ir pavardžių rodyklė. Dailininkės Vytautė Zovienė, Rita Brakauskaitė. Vadovėlio komplektą sudaro:• Vadovėlis• Pratybų sąsiuviniai. 1-asis (P. Pečiuliauskienė) ir 2-asis (Z.Šliavaitė) sąsiuvinis.
Prekės ženklas: Šviesa