Gulago istorija

Anne Applebaum (En Eplbaum, g. 1964), amerikietė publicistė (šiuo metu dirba „Washington Post“ ir „Slate“), savo darbuose Vakarų skaitytoją supažindina su Lietuvos ir kitų Rytų bei Vidurio Europos tautų istorine patirtimi. A. Applebaum parašė dvi plataus atgarsio sulaukusias knygas: „Tarp Rytų ir Vakarų: per Europos paribio kraštus“ („Between East and West: Across the Borderlands of Europe”, 1995) ir „Gulago istorija“ („Gulag: a History”, 2003). 2008-aisiais už nuopelnus skleidžiant istorinį teisingumą ir transatlantinių ryšių plėtojimą A. Applebaum buvo apdovanota Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu – Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde. „Gulago istorija“ – tai plati studija, kurioje pristatoma milžiniška sovietų koncentracijos lagerių sistema. Knygoje pirmą kartą pateikiamas išsamus dokumentais, naujausiais tyrimais, kančias išgyvenusių žmonių patirtimi ir liudijimais grįstas gulago vaizdas: ištakos Rusijos revoliucijoje, Josifo Stalino skatinta plėtra ir galiausiai žlugimas glasnost laikais. Studijoje atkuriamos lagerių kasdienybės detalės, gulago sistema apžvelgiama plačiame visos Sovietų Sąjungos istorijos kontekste, atskleidžiama tikroji gulago vieta sovietinėje ekonomikos ir politinėje sistemoje. Kai kurių istorikų nuomone, „Gulago istorija“ tokia pat reikšminga kaip ir Aleksandro Solženicyno knyga „Gulago archipelagas“. 2004-aisiais „Gulago istorija“ laimėjo prestižinį Pulitzerio apdovanojimą.
Prekės ženklas: Baltos Lankos