Jalmos serbentai

Įdomios, originalaus minimalistinio braižo novelės, kuriose grynojo realizmo detalės pinasi su asociatyvaus plano elementais, atverdamos netikėtas įvykių, dvasinio pasaulio sandūras.Autoriui dažniausiai svarbu ne pats išskirtinis įvykis (pvz., vaiko žūtis „Užslinks naktis“, kraujo gėrimas „Po skerstuvių“, vikšro galva, geltonoji dėmė, rūpintojėliai „Jis ateina“, trys žmonos „Smarvė“ etc.), o jo vidinės motyvacijos ar pasekmės.
Prekės ženklas: Versus aureus