Judo evangelija. Pagal Benjaminą Iskarijotą

Judo evangelija pagal Benjaminą Iskarijotą yra rimto pasakotojo ir mokslininko bendradarbiavimo rezultatas.

Neįtikėtina Jeffrey Archer ir Francis J. Moloney partnerystė užsimezgė tada, kai Archer kreipėsi patarimo į kardinolą Carlo Maria Martini, kad jis vadovautų jam įgyvendinant šį nelengvą projektą. Iš daugelio savo buvusių Popiežiškojo Biblijos instituto studentų kardinolas išskyrė profesorių Francis J. Moloney, kuris baigė šį institutą 1972 metais, o daktaro laipsnį gavo 1975-aisiais Oksforde.

Projektas buvo drąsus ir paprastas. Archer parašys istoriją dvidešimt pirmojo amžiaus skaitytojams, o Moloney užtikrins, kad rezultatas būtų įtikimas pirmojo amžiaus krikščioniui ar žydui. Jeffrey Archer – pasaulyje garsus ir populiarus rašytojas. Parduota daugiau nei 125 milijonai egzempliorių tokių jo romanų kaip „Kainas ir Abelis“, „Paklydėlė duktė“. „Vienuoliktas Dievo įsakymas“, o iš apsakymų – „Pirmasis stebuklas“. Jis gavo išsilavinimą Oksforde, buvo Parlamento narys. Šiuo metu yra Lordų rūmų narys. Kartu su žmona Mere gyvena Old Vikaridže, Grenčesteryje, ir Londone.

Turi du sūnus. Profesorius Moloney pastaruosius trisdešimt metų yra vienas iš garsiausių Romos katalikų teologijos specialistų. Per paskutinius aštuoniolika metų būdamas Teologinės komisijos prie Šventojo sosto narys, jis glaudžiai bendradarbiavo su komisijos pirmininku kardinolu Jozefu Ratzingeriu, dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI. Parašė daug studijų apie Naująjį Testamentą ir jo pasaulį. Naujausias jo darbas yra „Gyvasis Evangelijos Balsas: Evangelijos šiandien“.Šiuo metu yra Romos katalikų kongregacijos, kunigo Don Bosco saleziečių vadovas. 
Prekės ženklas: Alma littera