Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.

Nenutrūkstančio klajojimo atšvaitus galima įžiūrėti visur. 1580–1581 m. Radvilos dovanojo savo šarvus Habsburgų kolekcijoms. Pirmosios Lenkijos ir Lietuvos jungtinės valstybės sutartys, kuriose kalbama apie pagrobtus Lietuvos kultūros turtus, sudarytos 1660 m. su Švedija ir 1667 m. su Rusija. Po III-ojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. Rusija išsivežė Lietuvos Metriką ir tebeturi ją Maskvoje. 1944 m. Varšuvoje sudegė Lietuvos iždo archyvas… Taigi kultūros vertybės juda. Zigmantas Kiaupa padeda sekti jų keliais.
Prekės ženklas: Versus aureus