Lietuvos žurnalistikos istorija. I dalis

Ši knyga – tai pirmasis Lietuvos žurnalistikos istorijos vadovėlio pobūdžio leidinys, kuriame pabandyta glaustai apžvelgti lietuvių periodinės spaudos raidą, išskirti pagrindinius tos raidos etapus, išryškinti ir apibūdinti svarbiausias jos tendencijas įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais.
Prekės ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla