Palikimas. Istorija 5 klasei. 1-oji knyga

Kuo PALIKIMAS skiriasi nuo kitų V klasės istorijos vadovėlių?

Pirma, norėta pateikti alternatyvą ligi šiol naudojamiems penktokų istorijos vadovėliams. Todėl pasirinktas teminis, o ne chronologinis medžiagos komponavimo principas. Lietuvos istorija pateikiama tokiais pjūviais, kaip „Valstybė ir tauta“, „Kovos ir taika“, „Darbai ir ūkis“, „Kasdieninis gyvenimas“,„Menas, mokslas ir švietimas“, „Religija“ ir pan.

Antra, kiekvieno atvarto pradžioje pateikiami keli įvadiniai klausimai, kurie padės suprasti esminius temos dalykus. Kiekvienas paragrafas baigiamas apibendrinimu Pagalvokime ir padarykime, O namuose. Čia — užduotys žinioms taikyti, ypač naudojantis vaizdine medžiaga. Šios užduotys skatina mokleivį vadovėlyje pateiktą medžiagą patikrinti, papildyti, savo gyvenamojoje aplinkoje, pamokoje įgytus gebėjimus taikyti praktiškai, tiriant gimtos, pažįstamos aplinkos istorinį, kultūrinį paveldą. Todėl vadovėlis ir pavadintas „Palikimu“.

Paragrafų šiame vadovėlyje yra mažiau negu numatyta pamokų per mokslo metus. Tai leis atidžiau panagrinėti kai kuriuos tekstus, iliustracijas, taip pat bus galima daugiau dėmesio skirti kūrybinėms užduotims. Ypač tai taps aktualu realizuojant keletą integruotų projektų. Be to, liks laiko apibendrinamajam kartojimui ir sisteminiam žinių įtvirtinimui.Trečia, kartu su vadovėliu parengta mokytojo knyga, kurioje pateikti patarimai, kaip pamokoje dirbti su tekstais, šaltiniais, iliustracijomis, žemėlapiais, yra klausimų ir užduočių atsakymų modeliai, atlikimo instrukcijos, papildomos medžiagos nuorodos.

Taip pat mokiniams parengtas pratybų sąsiuvinis.Vadovėlio komplektą PALIKIMAS papildys dvi knygelės: VILNIUS: PALIKIMAS IR DABARTIS. Ekskursija po miestą ir KAUNAS: PALIKIMAS IR DABARTIS. Ekskursija po miestą. Jose penktokai ras papildomos informacijos apie šių miestų kasdieninio gyvenimo aspektus praeityje, galės atlikti nesudėtingas ir įdomias užduotis.

Serijos dailininkas AGNIUS TARABILDA.Istorijos vadovėlio PALIKIMAS komplektą V klasei sudaro:Vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga)Pratybų sąsiuviniai (1-asis ir 2-asis)Mokytojo knygaMokomosios knygos VILNIUS: PALIKIMAS IR DABARTIS. Ekskursija po miestą ir KAUNAS: PALIKIMAS IR DABARTIS. Ekskursija po miestą
Prekės ženklas: Šviesa