Psichologija. Vadovėlis IX – X klasėms

Lietuvos mokyklose psichologija dėstoma kaip pasirenkamasis dalykas IX–X ir XI–XII klasėse dvejus mokslo metus pagrečiui. Šis vadovėlis skirtas pirmųjų dvejų metų psichologijos mokymo ir mokymosi etapui. Vadovėlio turinys konkretizuoja ir padeda įgyvendinti naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo psichologijos pasirenkamojo dalyko bendrąją programą IX–X klasėms. Be kitų tikslų, jis turi tikslą parengti mokinius dirbti su XI–XII klasių PSICHOLOGIJOS vadovėliu.Šiame aukščiausios kompetencijos autorių grupės parengtame vadovėlyje siekiama orientuotis į švietimo dokumentuose apibrėžtą plačią psichologijos kurso paskirtį – plėsti mokinių humanitarinį išsilavinimą, skatinti analizuoti ir geriau suprasti savo ir kitų žmonių elgesio psichologines priežastis, atskleisti psichologinės pagalbos sau ir kitiems galimybes, ugdyti santykių su savimi, kitais ir pasauliu harmonizavimo gebėjimus. Kadangi psichologijos dėstymo Lietuvos mokyklose tradicija dar tik formuojasi, siekiama, kad šis pirmosios pakopos vadovėlis būtų ir parankus mokytojui, ir patrauklus mokiniams. Vadovėlio turinį sudaro keturios glaudžiai tarpusavyje susijusios ugdomosios veiklos sritys, leidžiančios mokiniams suprasti psichologinių tyrinėjimų pagrindus, ugdytis savivoką, saviraišką, socialinę kompetenciją ir vertybines nuostatas:·       psichologija kaip asmenybės ir santykio su pasauliu tyrinėjimas; ·       kaip pažįstame pasaulį; ·       emocinis savęs ir pasaulio išgyvenimas; ·       psichologijos žinių taikymas kasdieniame gyvenime. Vadovėlyje pateikiamos pradinės žinios apie psichologiją:·       ką ir kaip ji tiria (Psichologijos mokslas); ·       kaip apibūdina žmogaus pasaulio pažinimą (Kognityvoji psichologija. Jutimai. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas), (Kaip pažįstame pasaulį?);·       kaip apibūdina žmogaus savęs paties ir pasaulio išgyvenimą (Kam reikalingi jausmai? Emocijų psichologija); ·       ir kaip mokinys gali pasinaudoti psichologijos žiniomis, nustatytais dėsningumais ir metodais savo kasdieniame gyvenime (Psichologija praktikoje: kaip mokytis?). Pateikiama medžiaga susiejama su moksleiviams aktualiomis situacijomis, jie nuolat skatinami atsakyti į įvairius probleminius klausimus, patys ar grupėse ieškoti sudėtingų situacijų ir psichologinių uždavinių sprendimo, atlikti nedidelius eksperimentus, gilintis į psichologinės ir grožinės literatūros šaltinius. Kritišką mąstymą, vertybinį požiūrį, savęs pažinimą skatina ir knygos tekstą…
Prekės ženklas: Tyto alba