Religijotyra. Vadovėlis XII klasei

Šis vadovėlis – tai ankstesnio vadovėlio, skirto XI klasės moksleiviams, tęsinys. Jis, kaip ir pirmasis, supažindina su įvairiomis religijos raidą aiškinančiomis teorijomis, padeda suvokti religijos raiškos kitimą istorijoje. Religijos tiriamos kaip žmogaus santykio su šventybe fenomenas aprašant faktus ir juos lyginant. Tai labai plataus spektro religinė informacija, pradedant pirmykščių visuomenių religiniais vaizdiniais, baigiant šiuo metu atsirandančiais religiniais judėjimais. Šiame vadovėlyje dėstoma medžiaga apie Rytų religijas (Kinijos, Indijos, Tibeto, Japonijos), supažindinima su monoteistinėmis religijomis (judaizmu, karaizmu, islamu, krikščionybe). Aptariami Naujojo religingumo bruožai pasaulyje ir Lietuvoje. Moksleiviams pateikiama žinių apie sekmininkus, baptistus, adventistus, Jehovos liudytojus, munistusų, Ošo meditaciją ir kt.
Prekės ženklas: Tyto alba