Kategorija: " Dalykinė ir mokslinė literatūra "

 • Napoleono ir Didžiosios armijos istorija 1812 metais. 2 tomas

  „Nuo kiekvieno saulės spindulio šitas nuostabus miestas sutviskėdavo tūkstančiais įvairiausių spalvų“ – į tokią Maskvą kaip nugalėtojas tikėjosi įžengti Napoleonas ir jo Didžioji armija 1812 m. rugsėjį. Deja, Rusijos planas buvo kitoks: didingoji sostinė turėjo žūti liepsnose, kartu su savimi nusinešdama Prancūzijos imperatorių ir jo kariuomenę. Deganti Maskva šokiravo, bet neprivertė Napoleono užmiršti savo tikslo […]


 • Politika. Aristotelis

  Senovės graikų filosofo Aristotelio (384–322 m. pr. Kr.) „Politika“ – pats svarbiausias politikos mokslo veikalas visoje antikos epochoje, padaręs didžiulę įtaką vėlesnių epochų politikos mokslui. Veikalą sudaro aštuonios knygos, kuriose aptariamos penkios temos: ekonomika, geriausias valdymo būdas, bendroji polio teorija, realiai egzistavusių valstybių tipai ir ideali valstybė.Prekės ženklas: Margi raštai


 • Baltų praeitis istorijos šaltiniuose: trys knygos

  Šį knygų rinkinį sudaro trys knygos: „Baltų praeitis istorijos šaltiniuose“ pirmas bei antras tomai ir šių veikalų žodžių rodyklė. Monografijoje, remiantis baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų apeliatyvine leksika ir vardynu, nagrinėjamos istoriniuose šaltiniuose (Herodoto „Istorijoje“, Ptolemjo „Geografijoje“, islandų sagose ir kt.) minimų tautų lokalizacijos ir etninės identifikacijos problemos. Pateikiama šios temos literatūros ir ankstesnių hipotezių […]


 • Lietuvių tautosaka [vadovėlis]

  Knygoje dėstomas tautosakos objektas, jos esmė, sąvokos, tautosakos rūšys. Visa tai gausiai iliustruojama pavyzdžiais. Įsigilinęs į liaudies kūrybos pasaulį autorius įžvalgiai atskleidžia kūrinių tematiką, turinį ir meninį lygį. Knygoje pateikiama lietuvių tautosakos klasifikacija ir istoriografija. Knyga galės naudotis aukštųjų mokyklų humanitarinio profilio studentai, mokslininkai ir kiekvienas tautosaka besidomintis skaitytojas.Prekės ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras


 • Zietelos lietuvių šnekta

  Zietelos šnekta yra viena iš atraminių lietuvių kalbos periferinių šnektų už dabartinės Lietuvos sienos. Šioje monografijoje pateikta 1955–1990 m. Zietelos apylinkėse surinkta šnektos medžiaga. Knygą sudaro trys skyriai: įvadas, fonetika ir morfologija. Šiuo darbu pirmą kartą stengtasi išryškinti būdingiausius Zietelos šnektos fonetikos ir morfologijos bruožus, juos gretinti su atitinkamomis kitų tarmių ypatybėmis, aptarti šnektos sandarą […]


 • Lietuva ir Napoleonas

  Šioje knygoje nagrinėjamas trumpas laikotarpis, kai Lietuva buvo įtraukta į dviejų Europos galybių tarpusavio karinį konfliktą. Apžvelgiamos napoleonmečio Lietuvoje aktualijos – Napoleono ir Didžiosios Armijos buvimo krašte peripetijos, Lietuvos laikinosios valdžios funkcionavimo aplinkybės, lietuviškos kariuomenės kūrimo istorija bei gyventojų šiokiadieniai ir nuotaikos.Prekės ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla