Kategorija: " Dalykinė ir mokslinė literatūra "

 • Iliustruota pasaulio istorija

  „Iliustruota pasaulio istorija“ – informatyvus, vaizdingas ir įdomus enciklopedinis žinynas ne tik moksleiviams, bet ir visiems besidomintiems istorija. Jame apžvelgiama pasaulio istorija nuo seniausių laikų iki dabarties. Net ir sudėtingos temos paaiškinamos paprastai. Gausiai iliustruotame leidinyje per 2000 piešinių, daugybė žemėlapių, diagramų, laiko juostų. Šis žinynas ne tik suteiks daugiau informacijos, bet ir paskatins domėtis […]


 • Glausta Antikos civilizacijų istorija

  Mokomoji knyga skirta Antikos civilizaciju – senovės Graikijos ir senovės Romos – istorijai. Leidinyje nagrinėjama politinė, socialinė-ekonominė ir kultūrinė civilizacijų raida. Istorinė medžiaga pateikta glaustai, išryškinami esminiai įvykiai, asmenybės ir tendencijos. Knyga bus naudinga ne tik studijuojantiems humanitarinius mokslus, bet ir visiems, besidomintiems istorija.Prekės ženklas: Šiaulių universiteto leidykla


 • Raštai. Filosofijos istorija, kultūra

  Šis V. Sezemano „Raštų“ tomas skirtas jo filosofijos istorijai ir bendriesiems kultūros filosofijos klausimams. Jame skelbiami įvairiu laiku rašyti straipsniai apie Aristotelį, Platoną, Sokratą, naujųjų laikų filosofines kryptis, straipsniai kultūros klausimais. Iš rankraščių spausdinamos V. Sezemano studijos apie laisvę, kentėjimą laikytinos vienais brandžiausių filosofo darbų.Prekės ženklas: Mintis


 • Lietuvos Seimo istorija: XX – XXI a. pradžia

  Pirmą kartą trys profesionalūs istorikai – dr. Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis ir prof. Liudas Truska – vienoje knygoje pristato Lietuvos Seimo istoriją nuo 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje posėdžiavusio vadinamojo Didžiojo Vilniaus Seimo iki 2004–2008 m. Seimo kadencijos pabaigos. Leidinio autoriai tikisi, kad „Lietuvos Seimo istorija: XX–XXI a. pradžia“ stiprins parlamentarizmo tradicijas Lietuvos visuomenėje. […]


 • Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija

  Monografijoje pateikiama lietuvių ir prancūzų literatūrinių ryšių panorama nuo viduramžių – savarankiškos Lietuvos periodo iki naujos nepriklausomybės XX amžiuje. Pasitelkus gausią dar netyrinėtą ar mažai žinomą istorinę-literatūrinę medžiagą, aiškinama Lietuvos įvaizdžio prancūzų literatūroje specifika. Pasirinktas barbarybės aspektas leidžia konceptualizuoti tyrimą.  Nagrinėjant atskirus su Lietuva siejamus literatūros faktus, iškeliami nauji žymių prancūzų rašytojų Rousseau, Hugo, Balzaco, […]


 • Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija

  Žymaus literatūros kritiko, istoriko ir teoretiko, humanitarinių mokslų daktaro knyga – monumentalus veikalas, nuoseklaus mokslinio tyrinėjimo, kuriam skirtos ir dvi anksčiau išleistos knygos (Barbarai vice versa klasikai, 2008 ir Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Poliparadigminė viduramžių kultūrinių konfliktų studija, 2009), rezultatas. Autorius užsibrėžė tikslą prikelti iš istorinės nebūties ir tautinės užmaršties seniausius Lietuvos kultūros bei […]


 • Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė

  Vilniaus miesto tyrinėjimai kol kas stokoja sisteminių studijų. Nors pastaruoju metu pasirodė ne viena vertinga atskirus smulkesnius Vilniaus miesto istorijos klausimus nagrinėjanti knyga ar publikacija, vis dėlto dar negausu platesnių, apibendrinančių darbų. Antano Rimvydo Čaplinsko Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė iš dalies užpildo šią spragą. Savo straipsniais ir parengtomis knygomis autorius jau įrodė turįs puikių […]


 • Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija

  Knygoje autorius pasirodo dvilypiu – leksikologo ir terminologo – profiliu. Nuosekliai derinami du tyrimo aspektai – istorinis ir norminis. Labai žiūrima leksikos ir terminijos sistemiškumo. Mados švytuoklės ir kitų kalbos pavyzdžių diktuojamos, o ne natūralios vidinės raidos auginamos normos rodosi pragaištingiausia.Prekės ženklas: Lietuvių kalbos institutas • Auksas: istorija, mitai, juvelyrika, monetos

  Autorė populiariai pasakoja apie aukso savybes, telkinius, gavybą, pateikia tikrų istorijų ir mitų. Plačiai rašo apie viso pasaulio aukso monetas, juvelyriką, ypač apie unikalius Fabergé aukso dirbinius. Paskutiniuose skyreliuose – apie auksą tikėjimuose, medicinoje, magijoje ir apie alchemines aukso transmutacijas. Knyga gausiai iliustruota.Prekės ženklas: Mintis