Kategorija: " Istorija "

 • Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.

  Nenutrūkstančio klajojimo atšvaitus galima įžiūrėti visur. 1580–1581 m. Radvilos dovanojo savo šarvus Habsburgų kolekcijoms. Pirmosios Lenkijos ir Lietuvos jungtinės valstybės sutartys, kuriose kalbama apie pagrobtus Lietuvos kultūros turtus, sudarytos 1660 m. su Švedija ir 1667 m. su Rusija. Po III-ojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. Rusija išsivežė Lietuvos Metriką ir tebeturi ją Maskvoje. […]


 • Amžinoji Roma

  Antikos tyrinėtoja Dalia Dilytė išsamiai ir patraukliai pasakoja apie didingą Romos gyvenimą I a. po Kr. Paprastai ir suprantamai parašyta knyga bus patraukli kiekvienam, siekiančiam pažinti romėnų gyvenimą ir buitį, religiją, meną, valstybės santvarką, kariuomenę, knygų leidybą ir bibliotekas. Kad skaityti būtų smagiau, kai kuriuos personažus autorė išgalvojo, tačiau daugelis knygos veikėjų yra realūs asmenys.Prekės […]


 • Pagonys ir krikščionys

  Jeigu nesate abejingas Europos istorijai, o Europos istorija yra ne kas kita, kaip tik ištisa krikščionybės istorija, prieš jūsų akis atsivers paslaptingas ankstyvosios krikščionybės ir vėlyvosios antikos pasaulis. Epocha, kai ne tik valstiečiai, bet ir imperatoriai patiria regėjimų, kai moterys ryžtasi baisioms kančioms, bet neišsižada tikėjimo, o pagonys intelektualai žavisi misterijomis ir magija. Puikus pasakojimas, […]


 • Okupacinė kariuomenė Lietuvoje

  „Okupacinė kariuomenė Lietuvoje“ – tai pirmoji studija, kurioje remiantis anksčiau nepublikuotais archyviniais šaltiniais visapusiškai nagrinėjamos sovietinės okupacinės armijos buvimo Lietuvos teritorijoje sąlygos, santykiai su sovietinės Lietuvos valdžia 1945–1990 m. ir nepriklausoma Lietuva 1990–1991 m. Knygoje įvertinami įvairūs veiksniai, daugiau ar mažiau turėję įtakos sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos santykiams, aneksuotos Lietuvos išteklių naudojimas […]


 • Automobilis Lietuvoje 1918 – 1940

  Lietuvos skaitytojui pirmą kartą pateikiamas daugiau kaip pustrečio šimto fotografijų albumas, talpinantis visą tarpukario Lietuvos automobilizmo istoriją – valstybės pareigūnų ir privačius automobilius, kariuomenės ir viešąjį transportą, specialios paskirties automobilius. Kelių tiesimo, autoįvykių, kelionių bei lenktynių vaizdai rodo kasdienį transporto „gyvenimą“. Atrenkant fotografijas žiūrėta ne tik jų objektų, bet ir estetinės bei kultūrinės vaizdo vertės. Knygoje […]


 • Vėl Lietuva

  Dim. plk. Firewicziaus knyga – nepaprastas dėmesio vertas leidinys. Knyga vertinga kaip liudijimas ar net kaip istorinis dokumentas. Ji padeda perprasti sudėtingus klausimus, aprėpiančius Lenkijos ir Lietuvos santykius bei padėtį, susiklosčiusią Lietuvoje XX amžiaus pabaigoje. […] Firevičiaus prisiminimai […] parašyti labai išsamiai […] ir su pagarba mūsų kaimynams lietuviams. Knyga bus nepakeičiamas šaltinis ne tik […]


 • Lietuvos kariuomenės atkūrimas 1988–1991 metais

  Vykdant istorinės konferencijos „Lietuvos kariuomenės atkūrimo ištakos ir problemos 1988–1991 m.“ rezoliuciją, įdėtas milžiniškas darbas parengiant šią 4-ių dalių publicistinę knygą apie Lietuvos kariuomenės istorinę raidą ir jos atkūrimo etapus. Knygoje pateikiami oficialūs įvykiai, dokumentai, faktai, prisiminimai, polemika, nuomonės ir komentarai.Prekės ženklas: Kronta


 • Sutemų keleiviai: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė, 1944-1958

  Knyga parengta pagal Lietuvos laisvės kovotojo, muziejininko Andriaus Dručkaus išsaugotą ir mūsų dienas pasiekusį visą Vytauto apygardos „Lokio“ rinktinės archyvą (1944–1958). Jį sudaro partizanų veiklos įsakymai, partizanų spauda, susirašinėjimai, dienoraščiai, fotografijos.Pasipriešinimo sovietinei okupacijai metais „Lokio“ rinktinė veikė ne tik Rokiškio, Zarasų, Utenos apskrityse, bet ir Latvijos teritorijoje, todėl atspindėta bendra lietuvių ir latvių partizanų kova, […]


 • Partizanų, politinių kalinių, tremtinių kūryba ir atsiminimai

  Rinkinyje „Partizanų, politinių kalinių, tremtinių kūryba ir atsiminimai” – skaudžiausia XX a. lietuvių tautos patirtis. Didžioji dalis – poezija: ir pokario aukų, ir sovietinės Lietuvos paskutinių metų disidentų, vos prieš dešimtmetį sugrįžusių iš koncentracijos lagerių Šiaurės platybėse, išėjusių iš pogrindžio. Čia rasite B. Krivicko, D. Glemžaitės, kitų partizanų (žinomų ir nežinomų) kūrybos pluoštą, daugiau kaip […]


 • Baltų praeitis istorijos šaltiniuose: trys knygos

  Šį knygų rinkinį sudaro trys knygos: „Baltų praeitis istorijos šaltiniuose“ pirmas bei antras tomai ir šių veikalų žodžių rodyklė. Monografijoje, remiantis baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų apeliatyvine leksika ir vardynu, nagrinėjamos istoriniuose šaltiniuose (Herodoto „Istorijoje“, Ptolemjo „Geografijoje“, islandų sagose ir kt.) minimų tautų lokalizacijos ir etninės identifikacijos problemos. Pateikiama šios temos literatūros ir ankstesnių hipotezių […]