Vilkai plėšikai

Nuotaikinga pasaka ikimokyklinio amžiaus vaikams ape tris vilkus plėšikus, panorusius lengvai susimedžioti sau maisto zoologijos sode. 

Po pavojingų gaudynių, kovų, šiurpių bei komiškų nuotykių, rodydami drąsą bei pasiaukojimą, zoologijos sodo gyventojai pagaliau išvaduoja vilkų pagrobtus draugus ir nubaudžia plėšikus.
Prekės ženklas: Homo liber