Biologija. Vadovėlis VIII klasei

Biologija VIII klasei – serijos Šok vadovėlio Biologija VII klasei tąsa. Naujas vadovėlis parengtas pagal serijos Šok metodines rekomendacijas ir išlaiko šios serijos vadovėliams būdingą struktūrą. Mokiniai kviečiami į įdomią kelionę vadovėlio puslapiais, kuriuose jie daugiau sužinos apie savo kūną: kaip jis gauna reikiamų medžiagų ir energijos, kaip bręsta, kas reguliuoja viso organizmo veiklą, kodėl kartais sergama. Vadovėlyje netrūks susitikimų ir su kitais organizmais, mokiniams jau žinomais augalais ir gyvūnais – teks prisiminti bei praplėsti žinias apie jų gyvybinius procesus. Mokiniams siūlomas ir bendras serijos Šok vadovėlių VIII klasei projektas, kurio pagrindinis tikslas – kuo nuodugniau pažinti savo gimtąjį kraštą. Šiame biologijos vadovėlyje mokiniai bus kviečiami tinkamai pasiruošti turistiniam žygiui ir jo metu atlikti tam tikras užduotis. Kodėl siūlomas turistinis žygis? Todėl, kad gamtą geriausia pažinti būnant joje. Šiuolaikiškas vadovėlis Biologija VIII klasei skiriamas aktyviai mokinių veiklai su gerai apgalvota metodine sąranga, padedančia ugdyti ir gamtamokslines, ir bendrąsias kompetencijas: ▪ Su antrašte Netrukus kiekviena tema pradedama mokymosi uždaviniais. Jais nurodoma, ką mokiniai turi išmokti, išsiaiškinti per pamoką. ▪ Pateikiama įvairių praktikos darbų ir užduočių, kurias atlikdami mokiniai savarankiškai arba padedami mokytojo nagrinėja ir įsisavina naują medžiagą. Mokiniai skatinami išsakyti savo idėjas, rasti reikiamos informacijos apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti ir pristatyti klasės draugams. Mokiniams sudaroma galimybių dirbti grupėmis, poromis, įsitraukti į diskusiją. ▪ Vadovėlio medžiaga glaudžiai siejama su iliustracijomis, su kasdiene mokinių aplinka, aktualiais mokslo laimėjimais ir naujausia informacija. ▪ Kiekvienas skyrius baigiamas antraštėmis Apibendrinkime ir Įsivertinkite. Su antrašte Apibendrinkime pateikiamos užduotys, o su antrašte Įsivertinkite – dvejopi įsivertinimo būdai: Kaip sekėsi atlikti užduotis ir Kaip sekėsi mokytis. Taikydami pateiktus kriterijus, mokiniai mokosi įsivertinti, sužino, kaip pavyko siekti mokymosi uždavinių, apmąsto mokymosi procesą – aiškinasi sėkmes ir nesėkmes, numato, ką reikėtų daryti kitaip. ▪ Skyrių pabaigoje mokiniai ras bendraamžių prisistatymus Mažais žingsneliais didelių atradimų link – kuo jie domisi, kokius atlieka tyrimus, ką yra pasiekę, nuveikę. Šitaip galbūt kils noras sekti bendraamžių pavyzdžiu. ▪ Vadovėlio pabaigoje pateikiami Mokymosi…
Prekės ženklas: Šviesa