Dailė. Vadovėlis VIII klasei

Dailės vadovėlis skiriamas dailės mokymui(si) aštuntoje klasėje. Jis parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir serijos „Šok“ vadovėlių komplektų metodinę struktūrą. Tai – dailės vadovėlių komplekto VII-VIII klasei antroji dalis, kurioje nuosekliai tęsiamas sistemingas estetinis, kultūrinis ir pilietinis ugdymas, gilinami dailės tyrinėjimo įgūdžiai ir teikiama idėjų mokinių kūrybinei raiškai. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas, penki skyriai su įžangomis ir apibendrinimais, pridedamas bendras visiems serijos ,,Šok“ vadovėliams skyrius ,,Mokymosi žingsniai“. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas dailės žodynėlis, sąvokų rodyklė, laiko juosta ir nurodomi iliustracijų šaltiniai.Vadovėlis iliustruotas dailės ir architektūros kūrinių pavyzdžiais, kurie padės mokiniams suprasti, kokie grožio idealai svarbūs įvairių istorinių epochų ir šių dienų žmonėms. Patrauklios ir prasmingos pamokų temos, trumpi ir aiškūs tekstai, kruopščiai parinktos iliustracijos nuo pirmų vadovėlio puslapių suformuluoja mokiniams kūrybinės veiklos idėją – tobulinti savo kūrybinį procesą, įsitraukti į aktyvią dailės pažinimo veiklą ir mokytis įsivertinti savo pasiekimus. Siūlomos įvairios kūrybinės veiklos formos: informacijos paieška, dailės tyrinėjimas, grafinė, spalvinė ir erdvinė raiška, fotografavimas, spausdinimas, konstravimas, modeliavimas, dailės kūrinių eksponavimas ir vertinimas.  Vadovėlyje pateiktas ilgalaikis projektas ,,Gimtinė pro rasos lašą“ skatina mokinius tyrinėti savo gimtinę ir atrasti, kokių svarbių ir įdomių kultūrinių ženklų yra artimiausioje aplinkoje. Projektas prasmingai apjungia visą vadovėlio mokomąją medžiagą, skatina organizuoti integruotą mokinių veiklą, teikia minčių, kaip mokykloje galima būtų derinti kelių mokomųjų dalykų ugdymo turinį ir prasmingai bendradarbiauti tiek mokytojams, tiek mokiniams.    Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis  Mokytojo knyga.   Ilgalaikį dailės mokymo VIII klasėje planą rasite čia.   Vadovėlį DAILĖ 8 galite pavartyti čia.     
Prekės ženklas: Šviesa