Fizika. Vadovėlis VII klasei

„Fizika 7“ – naujas „Šok“ serijos vadovėlis. Jis darniai dera prie kitų jau išleistų ir leidžiamų šios serijos vadovėlių, yra susijęs su jais visomis serijos ypatybėmis ir medžiagos suderinamumu. Parengtas atlankos principu, kai vienoje atlankoje dėstoma viena tema. Vadovėlį sudaro penki skyriai: 1) Įvadas, 2) Šviesos pasaulyje, 3) Medžiagos ir šiluma, 4) Elektra, 5) Fizikiniai dydžiai ir jų matavimas.Skyriuje „Įvadas“ pateikiami atsakymai į klausimus „Ką sužinosiu ir ko išmoksiu?“, „Kur tai galėsiu pritaikyti?“, „Kaip tai galėsiu išmokti?“ Skyriaus apibendrinimo atlankoje įdėtas „Minčių žemėlapis“, kuris turėtų padėti aprėpti visą skyrių, nes fizikoje visos temos yra labai glaudžiai susijusios. Pagrindinės skyriuje naudojamos sąvokos yra skirtingų spalvų, o spalva reiškia temos numerį skyriuje. Jei langelis nuspalvintas keliomis spalvomis – vadinasi, ši sąvoka aiškinama (naudojama) keliose skyriaus temose. Taip pat čia įdėtos ir užduotys skyriaus temoms pakartoti. Fizikoje be matematikos neišsiversi, tad knygos gale esama priedų, kur sudėti septintoje klasėje reikalingiausi fragmentai iš matematikos vadovėlio ir plačiau aiškinamos paklaidos – tiek, kiek reikėtų žinoti baigus septintą klasę. Knygos gale yra žodynėlis. Jame pateikiami žodžiai, tekste išspausdinti pusjuodžiu šriftu. Pusjuodžius žodžius rekomenduojama išmokti: tai svarbios sąvokos, praversiančios toliau mokantis fizikos.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis (L. Gražienė, R.Skorulskienė) • Mokytojo knyga (R.Skorulskienė) • Uždavinynas (L.Gražienė, R.Skorulskienė).     Vadovėlį FIZIKA 7 galite pavartyti čia.   
Prekės ženklas: Šviesa