Giedrius Kazimierėnas. Lietuvos istorija tapyboje

Skaitytojams pateikiame vieno žymiausių dabartinės lietuvių intelektualiosios tapybos meistrų Giedriaus Kazimierėno istorinei tapybai skirtą knygą, kurioje įvairiais aspektais aptariamos jo sukurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvykiams skirtos įspūdingo dydžio meistriškai nutapytos drobės: „Mindaugo karūnavimas. Lietuvos krikštas“ (2006) ir „Pirmojo Lietuvos Statuto priėmimas“ (2006), „Zimburgės vestuvės“ (2007), „Algirdo žygiai į Maskvą“ (2008), „Atsisveikinimas su Kęstučiu“, „Gedimino laiškai“, „Algirdo pergalė prie Mėlynųjų Vandenų“ (visi trys 2009). Istoriniams jo paveikslams, kaip ir daugeliui šio žanro atstovų, būdingas idealizuotas požiūris į savo tautos istoriją. Čia su rūsčia gyvenimo tiesa nuolatos susipina išaukštinta romantinė patetika. Tekstai albume pateikiami keturiomis kalbomis: lietuvių, anglų, lenkų ir prancūzų.   Knygą galima pavartyti internete: http://www.bluebridge.lt/lt/remimas/Puslapiai/default.aspx Historia Litwy w malarstwie   Czytelnikom przedstawiamy ksiażkę poświęconą malarstwu historycznemu Giedriusa Kazimierenasa, jednego z najbardziej znanych mistrzów współczesnego litewskiego malarstwa intelektualnego. W książce pod różnymi aspektami są omawiane plótna o imponujących rozmiarach, które zostały mistrzowsko stworzone przez  Giedriusa Kazimierenasa, i są poświęcone dziejom Wielkiego Księstwa Litewskiego: “Koronacja Mendoga. Chrzest Litwy” (2006) oraz “Przyjęcie Pierwszego Statutu Litewskiego” (2006), “Wesele Cymbarki“ (2007), „Wyprawy Olgierda na Moskwę“ (2008), „Pożegnanie z Kiejstutem“, „Listy Giedymina“, „Zwycięstwo Olgierda pod Sinymi Wodami“ (wszystkie trzy 2009). Jego historycznym obrazom, jak i dla większości przedstawicieli tego gatunku malarskiego, charakterystyczny jest zidealizowany pogląd na historię swego narodu. Tutaj wraz ze srogą prawdą życia nieustannie przeplata się wątek wywyższonego romantycznego patetyzmu. 
Prekės ženklas: Logotipas