Gimtoji istorija. Istorijos vadovėlis 7 klasei

Lietuvos istorijos vadovėlis „Gimtoji istorija 7 klasei“ parengtas pagal 1999 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą istorijos programą.

Įvadinio Lietuvios istorijos kurso pagrindinės temos – seniausieji Lietuvos gyventojai ir baltai I tūkstm. po Kristaus. Mokiniai supažindinami su Lietuvos kraštovaizdžiu, Lietuvos platumose regimu dangaus skliautu, su pirmųjų Lietuvos gyventojų verslais, amatais, archajiniais tikėjimais ir menu. Antrojoje temoje nagrinėjami pirmųjų gyventojų atėjimo į Rytų Pabaltijį keliai, ankstyvoji visuomenė ir kiti klausimai. Trečioji tema paskirta seniausios baltų praeities pažinimo šaltiniams ir baltų gentims bei jų gyvenamai teritorijai aptarti. Ketvirtoji tema nagrinėja baltų santykius su tuometiniu pasauliu.
Prekės ženklas: Versus aureus