Golden Key. Pupil’s book. Anglų kalba 2 klasei. 1-oji knyga. 1 m.m.

Naujas anglų kalbos mokymo komplektas GOLDEN KEY lengvai integruojamas į kitų dalykų pamokas, lavinimo ir auklėjimo procesą, tinka pamokose taikant aktyviuosius ir modernius mokymo metodus bei būdus.Vadovėlio mokomoji medžiaga parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimais, išdėstytais Ankstyvojo ugdymo programoje,

Išsilavinimo standartuose, Užsienio kalbų mokymo strategijos gairėse.Vadovėlyje pateiktos temos atitinka mokinių amžių, reikmes bei interesus:Aš ir mano šeima. Giminės ir draugai; Asmeniniai daiktai ir žaislai;Gyvūnėliai. Laukiniai ir naminiai gyvūnai; Mokykla. Mokykliniai reikmenys; Namai ir kambariai; Maistas. Vaisiai; Šventės. Gimtadienis. Kalėdos. Velykos; Savaitės dienos. Metų laikai; Oras; Sportas ir žaidimai; Kūno dalys; Drabužiai.

Tolygiai vystomos keturios kalbinės veiklos rūšys – klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas, tačiau pirmųjų mokymo metų pradžioje prioritetas teikiamas supratimui iš klausos ir kalbėjimui.
Pirmųjų mokymo metų anglų kalbos komplektą GOLDEN KEY sudaro:  GOLDEN KEY. Pupil‘s Book. Anglų kalbos vadovėlis 2 klasei. Pirmoji knygaGOLDEN KEY. Pupil‘s Book. Anglų kalbos vadovėlis 2 klasei. Antroji knygaGOLDEN KEY. Pupil‘s Book. Anglų kalbos vadovėlis 2 klasei. Trečioji knygaGOLDEN KEY. Activity Book. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis 2 klaseiGOLDEN KEY. Tests.

Anglų kalbos testai 2 klaseiGOLDEN KEY. Vocabulary Cards. Žodyno kortelės 2 klaseiGOLDEN KEY 2. Kompaktinė plokštelėGOLDEN KEY. Teacher‘s Book. Mokytojo knyga 2 klaseiGOLDEN KEY 2 Vocabulary. Papildoma mokomoji medžiaga: žodynėlis mokiniui (rasite čia).Pirmoji vadovėlio knyga (Book 1) skirta 1-ajam mokymo trimestrui. Knygą sudaro 5 naujos medžiagos skyriai ir 1 kartojimo skyrius.Dailininkas dizaineris Kostas Klimavičius.
Prekės ženklas: Šviesa