Iš pajuodusio meilės sidabro

Poeto ir vertėjo Juozo Mečkausko-Meškelos (1954–2007) originali poezija ir žinomų užsienio autorių – Ch. Baudelaire‘o, A. Rimbaud, G. Apollinaire‘o, R. Charo, P.Eluard‘o, V. Aleixandre‘s, D. Alonso, F. G. Lorcos, L. Cernudos, R. Alberti‘o, Cz. Miłoszo, T. Różewicziaus – kūrinių vertimai į vieną knygą sudėti neatsitiktinai. Poeto eilėraščių meilės moteriai, motinai, tėviškei, Tėvynei temą, mirties ir gyvenimo apdainavimą papildo ir dramatiškai paryškina jo versti ir atrinktos eilės.
Prekės ženklas: Žara