Kauno istorija (1 tomas): Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų

Kaunas, kaip bet kuris kitas istorijos subjektas ar istorikų tyrimų objektas, laikui bėgant keitėsi, įgydavo visokių pavidalų.

Kauno istorija dėl įvairių priežasčių susiskaido į laiko tarpsnius, kurie vienas nuo kito skiriasi ir svarbiausiomis miesto savybėmis, ir miesto gyvenimo intensyvumu bei kryptingumu, ir trukme. Todėl Kauno istoriją ir tenka skirstyti į tam tikrus laikotarpius, vienas nuo kito besiskiriančius svarbiais požymiais ir tuo pačiu metu kiekvieną iš jų pasižymintį sąlyginiu vidiniu vientisumu.

Pirmame Kauno istorijos tome autorius pateikia ne tik miesto priešistorės apžvalgą, bet ir miesto istoriją iki 1655 metų: kaip buvo apgyvendintos upių santakos apylinkės, koks buvo Nemuno vandens kelias ir kokia pirmoji gyvenvietė, kada pirmą kartą paminėtas Kaunas ir atsirado jo, kaip miesto, užuomazgos. Taip pat aprašoma miesto teisė ir 1408 metų Vytauto privilegija, miestiečių kaip bendruomenės kūrimasis, įsitvirtinimas ir savivalda, mokesčiai ir prievolės, prekyba, amatai, turgūs ir karčemos ir t. t. Nemažai dėmesio skiriama Kauno piliai, miesto pavietui, seniūnams, pirmosioms bažnyčioms ir vienuolijoms. Taigi piešiama itin vaizdinga ir įvairialypė Kauno panorama.
Prekės ženklas: Versus aureus