Lenkijos pilietinių karų istorija

Pirmą kartą lietuvių kalba publikuojama visa Michele Bianchi, pasivadinusio Alberto Vimina slapyvardžiu, knyga „Lenkijos pilietinių karų istorija“ („Historia delle Guerre civili di Polonia“, Venezia, 1671).

Leidinyje pateikiamos šio istorijos šaltinio faksimilės su komentarais. Iš penkių skyrių susidedančioje pagrindinėje knygos dalyje aprašomas pilietinis Abiejų Tautų Respublikos karas su kazokais 1648–1651 metais. Idėja išleisti šią knygą kilo Lietuvos kultūrai nusipelniusiems Parmos universiteto profesoriui Guido Michelini bei filologei ir leksikografei Birutei Žindžiūtei – Michelini.

Bendrame leidybiniame projekte dalyvavo Pjeve d’Alpago savivaldybė, Beluno miesto biblioteka ir Klaipėdos universitetas.Autentišką medžiagą kunigas M. Bianchi surinko būdamas Varšuvoje, kur nuo 1647 m. iki 1651 m. liepos mėnesio dirbo Šventojo Sosto nuncijaus sekretoriumi.

Kaip neutralus įvykių liudytojas autorius lygina Respublikos ir Maskvos politiką, pateikia autentiškų žinių apie to meto Lietuvos bei Lenkijos visuomenės gyvenimą, vidaus konflikto su kazokais priežastis, atskleidžia valdymo ydas.Su M. Bianchi viešnagėmis užsienyje susiję ir trys knygos priedai, kuriuose kalbama apie kazokų pakurstyto karo su maskvėnais veiksmus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje 1654–1655 m., Maskvos valstybę ir Švedijos Karalystę: nuo 1653 m. vasaros A. Vimina, kaip karalienės Kristinos globojamas literatas, vieną pusmetį praleido Švedijoje, o kitą pusmetį (nuo 1655 m. birželio) – kaip Venecijos pasiuntinys Maskvos Kunigaikštystėje.Dalis šios knygos lietuvių ir italų kalbomis buvo publikuota 2004 m. atskiru leidiniu: „Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje“, sudarytojas Vydas Dolinskas.
Prekės ženklas: