Lietuvių kalba. Vadovėlis IX klasei

Leidykla „Tyto alba“ pristato naują V. Salienės ir A. Smetonos LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLĮ IX klasei. Siekiame sukurti vadovėlių IX–XII klasėms komplektą. Jau yra išleistas visas šių autorių lietuvių kalbos mokymo komplektas XI–XII klasėms. Pristatomas vadovėlis yra sudedamoji lietuvių kalbos vadovėlių IX ir X klasėms komplekto dalis. Komplektą sudarys lietuvių kalbos vadovėlis (IX kl.), mokinio sąsiuvinis (IX kl.), lietuvių kalbos vadovėlis (X kl.), mokinio sąsiuvinis (X kl.), mokytojo knyga (IX–X kl.), kompaktinė plokštelė su tarminiais tekstais, klausymo gebėjimams ugdyti skirtais tekstais, kirčiavimui ir tarčiai ugdyti skirtais tekstais ir užduotimis (IX–X kl.). Be to, dalis darbui skirtos medžiagos bus įdėta į leidyklos interneto svetainę (www.tytoalba.lt). Vadovėlis plėtos bendruosius (komunikacinius, pažintinius), dalykinius (teksto kūrimo, teksto suvokimo, kalbos sistemos pažinimo ir taikymo ir kt.) gebėjimus, skatins taikyti įvairias mokymo(si) strategijas, jame pateikiamos užduotys plėtos per literatūros pamokas suformuotus gebėjimus, skatins sieti per kitų dalykų (užsienio kalbų, socialinių mokslų, menų, etikos) pamokas įgytas žinias su lietuvių kalbos mokomąja medžiaga. Vadovėlyje pateikiama tik būtina teorinė medžiaga, padedanti siekti taisyklingo ir tikslingo kalbos vartojimo žodžiu ir raštu.Teorija, tekstai ir užduotys pateikiama pamokomis, vienos pamokos medžiaga – viename atvarte. Prieš kiekvieną skyrių formuluojami pamokos tikslai, nurodomi svarbiausi ugdomi gebėjimai, nagrinėjamos temos. Taip pat formuluojamas pagrindinis kiekvienos pamokos uždavinys, t. y. nurodoma, ką mokiniai pamokos pabaigoje turėtų mokėti, suprasti, gebėti atlikti ir kt.Vadovėlyje siekiama pateikti užduočių sistemą, o ne paskiras užduotis, todėl atsiveria daugiau galimybių diferencijuoti darbą. Šis vadovėlis tiems, kurie nori išmokti naudotis kalba kuo visapusiškiau ir veiksmingiau. Jis ne taisyklėms kalti ir atminčiai lavinti, o kad suprastume, kodėl, kada ir kur reikia tinkamai kalbėti, klausytis, skaityti ir rašyti.
Prekės ženklas: Tyto alba