Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai

Šioje knygoje pirmą kartą pristatoma Lietuvos XVI–XVIII a. dailės ir architektūros istorija, pateikiant 40-ies svarbiausių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje dirbusių architektų, tapytojų, skulptorių ir raižytojų gyvenimo bei kūrybos aprašymus.

Svarbiausi knygos veikėjai – ne žanrai, technikos arba stiliai, o patys menininkai. Jų biografijos pristatomos tiksliai, siekiant neiškraipyti informacijos, tačiau populiariuoju stiliumi, orientuojantis ne į detales, atskirus smulkius meninius reiškinius, o į bendrą kontekstą, epochos savitumą. Aptariant menininkus stengtasi išryškinti kūrėjo specifiką, tik jam būdingus bruožus. Leidinyje apžvelgiami įvairūs aspektai – tiek atskirų menininkų įvestos meninės arba technologinės naujovės, tiek ir socialiniai, santykių su užsakovais klausimai.

Kiekviena biografija iliustruota menininkų atliktų kūrinių nuotraukomis. Kai kurie meno kūriniai iliustracijų aprašymuose detaliau komentuojami ir aprašomi, atskleidžiant menininko savitumą, jo kūrinio naujumą arba originalumą.
Prekės ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla