Lietuvos istorija. Enciklopedinis žinynas, I tomas (A–K)

Enciklopedinis žinynas LIETUVOS ISTORIJA yra 2 tomų mokslinis informacinis leidinys apie šalies istoriją nuo seniausių laikų iki 21 amžiaus pradžios.

Atrinkus, papildžius ir panaujinus Visuotinės lietuvių enciklopedijos Lietuvos istorijos ir su ja susijusius straipsnius viename leidinyje glaustai pateikiama labai plati šalies istorijos panorama. Ikiistorinius laikus mena stovyklavietės, senovės gyvenvietės, piliakalniai, kapinynai, šventvietės ir juose archeologų aptikti radiniai. Aprašomas ir nuo tų laikų žinomas etnografinis paveldas.

Be Lietuvos valstybės istorijos ir su ja susijusių straipsnių (jie sudaro žinyno pagrindą), pateikiami straipsniai apie miestų, miestelių ir kai kurių kaimų istoriją. Yra straipsnių apie su istorija susijusias mokslo ir kultūros įstaigas: archyvus, mokyklas, muziejus, istoriškai reikšmingas spaustuves. Aprašomos Lietuvos politinės partijos, lietuvių ir kitų iš seno Lietuvoje gyvenančių tautų, t.p. užsienio lietuvių, visuomeninės bei religinės organizacijos.

Plačiai nušviečiama Lietuvos ir kitų valstybių santykių raida, pateikiama duomenų apie kitose valstybėse gyvenančius lietuvius. Daug straipsnių skiriama lietuvių etninių žemių ir Mažosios Lietuvos istorijai (archeologijos paminklai, gyvenviečių istorija, prūsų ir lietuvininkų kultūrinis palikimas).Be Lietuvos istorikų ir kitų tautų mokslininkų, tyrusių Lietuvos istoriją, pateikiami valstybės ir visuomenės veikėjų, knygnešių, Nepriklausomybės karo dalyvių, partizanų ir kitų pasipriešinimo sovietiniam ir nacių režimui dalyvių, Vasario 16 Akto ir Kovo 11 Akto signatarų biografiniai straipsniai.Enciklopedinis žinynas skiriamas visiems, kurie domisi Lietuvos istorija, ypač studentams ir moksleiviams.
Prekės ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras