Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė

Knyga Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė yra straipsnių rinktinė, kurioje supažindinama su XVII a. 2 pusės–XXI a. pradžios Lietuvos sentikių istorija ir kultūra.

Pristatomas daugiau kaip 300 metų Lietuvoje gyvuojančios sentikių tradicinės bendruomenės dvasinis ir materialusis kultūros paveldas – istorija, knygų kultūra, folkloras ir ikonų tapyba. Knygą sudaro keturios dalys, kuriose aprašomi atskiri daugialypės Lietuvos sentikių kultūros aspektai.

Ji gausiai iliustruota nuotraukomis, reprodukcijomis, piešiniais, žemėlapiais. Skiriama Lietuvos kultūros paveldo specialistams, istorikams, dailėtyrininkams bei religijų tyrinėtojams, dėstytojams, mokytojams, studentams ir kitiems skaitytojams, kurie domisi daugiaetninės Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo klausimais. Knyga skiriama Lietuvos sentikių bažnyčios 300 metų paminėjimui.
Prekės ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras