Lotynų kalbos vadovėlis (II dalis)

Vadovėlis skiriamas mokiniams, pradedantiems mokytis lotynų kalbos. Jis tinka ir humanitarinio, ir realinio profilio mokykloms, gimnazijoms. Iš viso bus keturios vadovėlio dalys. Pirmojoje dalyje dėstoma elementari lotynų kalbos gramatika: veiksmažodis (išskyrus konjunktyvo nuosaką), daiktavardis, būdvardis, įvardis, prielinksnis; taip pat trumpai supažindinama su linksnių reikšmėmis, participium coniunctum, nominativus cum infinitivo konstrukcija. Kad pirmasis susitikimas su lotynų kalba mokinio neišgąsdintų ir jam būtų lengviau, šioje vadovėlio dalyje, skirtingai nuo dabar mokykloje plačiai paplitusio K. Kuzavinio ir L. Valkūno vadovėlio Vox Latina, neaiškinama fonetika bei kirčiavimas. Todėl dirbant su naujuoju vadovėliu mokiniui reikės mokytojo pagalbos. Pagrindinį naujojo vadovėlio principą galima nusakyti taip: mažiau taisyklių – daugiau pratimų. Teoriją stengiamasi išdėstyti trumpai, o pratimų pateikiama daug ir įvairių. Taigi mokiniams nereikės aklai kalti taisyklių, o praktinis darbas padės nesunkiai suformuoti kalbos įgūdžius. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti testai leis mokiniui pasitikrinti savo mokėjimus ir savarankiškumą. Testų atsakymai duoti knygos gale. Pirmoje ir antroje vadovėlio dalyje buvo dėstoma lotynų kalbos gramatika. Trečioje dalyje autorius kviečia į lotynų kalba parašytos literatūros pasaulį. Mokiniai supažindinami su romėnų literatūros prozininkais: Cezariu, Ciceronu, Saliustijumi, Livijumi, Plinijumi Jaunesniuoju, Tacitu. Kalbama apie 10 lotynų kalbos „duobių“, ties kuriomis galima suklupti, ir siūloma pirmiausia pakartoti lotynų kalbos gramatiką, atlikti pateiktus pratimus ir testus. Šis vadovėlis įtikins, kad lotynų kalba nėra mirusi kalba. Be to, nuotaiką praskaidrins ir šaunūs linksmi palydovai bei „privalomos“ poilsio valandėlės.
Prekės ženklas: Presvika