Marksizmas ir šuolis į laisvės karalystę: komunizmo utopijos istorija

Šiuo veikalu prof. A. Walicki, jo paties žodžiais, norėjo suvesti sąskaitas su Marxo komunizmu pasaulio mastu ir atskirai Lenkijos atveju.

Nagrinėdamas marksistinę laisvės teoriją – laisvės karalystę – autorius aprėpia visą marksizmo, kaip komunizmo, istoriją. Dabar, Rytų ir tarybiniam komunizmui virtus griuvėsiais, autorius vertina komunizmą kaip susikompromitavusią ideologiją, o marksistinio komunizmo galą laiko istorinės reikšmės įvykiu visam pasauliui. Šis veikalas kritikų vertinamas kaip vienas iš išsamiausių bandymų apžvelgti komunistinių idėjų raidą bei pastangų įgyvendinti komunistinę utopiją padarinius istorijai ir milijonų žmonių likimams.Andrzej Walicki (1930) – filosofas, Lenkijos MA Filosofijos ir sociologijos instituto, JAV Notre Dame universiteto profesorius, Lenkijos Mokslų akademijos narys.

Pagrindinė A. Walickio veiklos sritis – filosofijos ir visuomeninės minties istorija.
Prekės ženklas: Mintis