Mokomės etikos. Vadovėlis V klasei

Naujo etikos vadovėlio 5 klasei „Mokausi etikos“ mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti(mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai(refleksiją skatinanti pabaiga). Visos naujos pamokos pradedamos patarle ar priežodžiu. Skyrių pabaigoje pateikiami testai, užduotys, orientuotos į mokinių pasiekimus. Vadovėlio medžiaga yra aktuali mokiniams ir sudaro galimybę ugdyti bendrąsias bei dalykines kompetencijas, ji orientuota į šio amžiaus tarpsnio mokinių gyvenimiškąją patirtį, mąstymo raidos ypatumus.Informacija, pateikiama vadovėlyje, skatina mokinių motyvaciją, norą pažinti save, kitus, jį supantį pasaulį ir įgytas žinias, gebėjimus bei nuostatas taikyti realiame gyvenime. Autorė siūlo šiuos mokymo(si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, bendraamžių minčių komentavimą, darbą poromis ir komandomis, iliustracijų aptarimą, iliustracijų piešimą, plakatų, istorijų, eilėraščių, elgesio taisyklių kūrimą, atliktų darbų pristatymą, vaidmenų atlikimą, neužbaigtų sakinių ir minčių pratęsimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, informacijos paiešką, projektų rengimą grupėse, savo ir grupės rezultatų įvertinimą, interviu, parodėlių rengimą, patarimų ir pasiūlymų kūrimą.Įvairaus sudėtingumo užduotys ir tekstai leidžia mokytojams diferencijuoti ir individualizuoti mokymo procesą – tai vadovėlio privalumas. Teigiamas vaizdinės vadovėlio medžiagos aspektas – sąsajos su teorine medžiaga ir užduotimis. Vadovėlio vaizdinė medžiaga papildo, paaiškina, plėtoja ir skatina interpretuoti ugdomąją pamokos veiklą.
Prekės ženklas: Tyto alba