Oratorystės menas

Žmonės oratorystės mokosi daugiau kaip 2500 metų. Viešo kalbėjimo įgūdžiai išlaisvina ir sustiprina, yra nepaprastai galinga priemonė įkvėpti, įtikinti ir valdyti.Amerikiečių profesoriaus Deivido Zarefskio parengta knyga vertinga tuo, kad ne tik išsamiai aptaria viešo kalbėjimo ir klausymo specifiką, bet ir moko būti strategiškiems: suprasti esamą situaciją, atitinkamai elgtis, sugebėti individualiai apsispręsti dėl savo tikslų ir tinkamų būdų jiems pasiekti. Knygoje aptariami etikos klausimai, aiškinama, kaip parengti kalbas įvairiomis progomis, pasinaudoti vaizdinėmis priemonėmis, išanalizuoti klausytojus ir patiems išmokti klausyti.Oratorystė padės jums tapti kritiškai mąstančiais žmonėmis, vertinti ir suprasti skirtingus požiūrius, susidaryti savo nuomonę ir ją ginti, lavinti įžvalgą, taigi tapsite kompetentingesni ir veiklesni. Kasdieniame gyvenime šios savybės kels jūsų kaip asmenybės vertę. Darbdaviai ir profesionalūs konsultantai dažnai gerus bendravimo įgūdžius prideda prie kitų ieškomų būsimų darbuotojų savybių, nes ekonomika darosi vis priklausomesnė nuo informacijos ir gebėjimo ja naudotis. Perpraskite sėkmę lemiančias strategijas ir išmokite jas pritaikyti.
Prekės ženklas: Alma littera