Pėsčias paukštis

„Po dvidešimties metų“. Daugelis esame skaitę taip pavadintą knygą apie tris muškietininkus.

Prieš dvidešimt ir ketverius metus esu išleidęs knygą apie Algimantą Baltakį, pavadinęs ją „Paskui pėsčią paukštį“. Visi trys mane domino – ir jis (be abejo, Portas, jeigu paisysime Aleksandro Diuma), ir Alfonsas Maldonis, ir Justinas Marcinkevičius.Praėjus kokiam mėnesiui po Marcinkevičiaus mirties, pavijau Baltakį einantį namo Sapiegos gatve, ir tada Algimantas: „Tai matai, aš vienas iš mūsų trijulės – ir rūkiau šitiek, ir gėriau, viską, o jų jau nebėr, a!..“ Apie ištryškusią nesakysiu.Išlieka Portas. Tvirtovė. Žodis iš žinomo Baltakio eilėraščio.Iš lyrikos teorijos turėtume būti įsiminę tartum nerimtai skambantį rimtą teiginį, kad poetas esąs vaikas.Baltakis yra nuėjęs ilgą kelią, savo stuburo slanksteliais dardėjęs velnio tiltų grindiniais, visko rašęs, visaip kalbėjęs, veikęs, mąstęs.

Ir – tai stulbinantis dalykas – visgi išlikęs atlapas, nuoširdus, smalsus, į visa ką reaguojantis. Ši unikali ypatybė pelno jam nenusakomų simpatijų. O jam pačiam ką? Irgi nenusakomai žavų persikėlimą iš priklausomybių į nepriklausomybes. Kalbu apie permainų veiksmo socialinę sveikatą. Baltakis jai pasitarnavęs.Ar visa tai vaikiškai gražu? Teorija pritartų. Bet galima vadinti ir kitaip. O kaip vadinti? Štai žmogus eina, dairosi ir – uždainuoja!Valentinas SventickasVieno žymiausio Lietuvos poeto Algimanto Baltakio (g.1930) viso gyvenimo eilėraščių rinktinė, parengta paties autoriaus.Algimanto Baltakio poezijai būdingas nuoširdus lyrizmas, viešas, oratoriškas kalbėjimas čia dera su tyliu įsiklausymu į pasaulį ir save. Nemažai poeto eilėraščiųjau virtę gerai žinomomis dainomis: „Iškirsk visą girią, ką nori – daryk, tik mažą pušelę, maldauju, palik”, „Boružėlė septyntaškė”,

„Aš viską viską užmiršau“, „Aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas…“ ir kt.
Prekės ženklas: Alma littera