Po aštuoniolikos metų: atsisveikinimas su Jabaniškėmis

Alio, Esu parašęs ir išleidęs daug poezijos knygų. Dabar beveik galėčiau pasakyti, kad naujai knygai, kaip romanui, novelių ar eilėraščių rinkiniui, reikia tam tikro krustelėjimo ar krestelėjimo.

To, kas vyksta, atsitinka, ištinka. Knygos negali būti be permainų autoriaus viduje. Ši knyga pasirašė vieną pavasarį, kai aštuonioliką metų išgyvenę viename Vilniaus rajone turėjome išsikelti į kitą. Sykiu tai sutapo su keliomis mano paties kelionėmis į svečias šalis.

Ėmė ir pasirašė! Aplenkdama daugelį mano paties darbų bei sumanymų. Teisybės vardan: į ją turėjau įtraukti ir kelioliką ankstėliau sukurtų opusų, kad atsirastų „antras planas”, įsijungtų „kitas kvėpavimas”.Norėčiau, kad žmonės skaitytų ją kaip vieno pavasario knygą.  Sigitas Geda 
Prekės ženklas: Presvika