Poezijos pavasaris 2013

Eilėraščiai knygai atrinkti iš autorinių publikacijų 2012-ųjų metų kultūrinėje spaudoje: „Literatūros ir meno“, „Nemuno“, „Šiaurės Atėnų“, „Metų“, „Naujosios Romuvos“ ir „Pašvaistės“.Iš viso spausdinama penkiasdešimt trijų autorių kūryba, išdėstyta pagal abėcėline tvarka pagal pirmąją vardo raidę. Į almanachą pateko visų kartų poetų eilėraščių – nuo vyriausių (Henriko Algio Čigriejaus, Jono Juškaičio, Leonardo Gutausko), brandžiųjų (Aido Marčėno, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Vlado Braziūno) iki jaunesniųjų (Gintaro Bleizgio, Mariaus Buroko, Mindaugo Nastaravičiaus) ir jauniausių (Ingos Sanakojevaitės, Godos Gurinskaitės, Nerijaus Cibulsko).Taip pat almanache skelbiami dešimties mūsų šalies poetų atsakymai į „Poezijos pavasario“ anketos klausimus.Be lietuvių autorių eilių, leidinyje yra aštuonių „Poezijos pavasario“ svečių verstinės eilėraščių publikacijos, kurias atrinko poetas Donatas Petrošius. Šiemet festivalyje lankysis tokie knygoje spausdinami užsienio autoriai: Ana Auzinia iš Latvijos (vertė Erika Drungytė), Heather Thomas iš JAV (vertė Marius Burokas), Linor Goralik iš Rusijos (vertė Benediktas Januševičius), Michael O’Loughlin iš Airijos (vertė Marius Burokas), Miłosz Biedrzycki iš Lenkijos (vertė Vytas Dekšnys), Pascal Riou iš Prancūzijos (vertė Tomas Taškauskas), Rozalie Hirs iš Nyderlandų (vertė Aušra Gudavičiūtė ir Gytis Norvilas), Zdravko Kecman iš Bosnijos ir Hercegovinos (vertė Laima Masytė).Almanache yra ir kompaktinė plokštelė „Poezija ir balsas“, kuriai įdomiausių 2012 m. knygas išleidusių poezijos knygų autorių įskaitytus eilėraščius pateikė poetas Mindaugas Nastaravičius.Taip pat almanache „Poezijos pavasaris 2013“ spausdinamos publikacijos, skirtos aktualioms šių metų temoms.Literatūrologė Viktorija Daujotytė skelbia tekstą Marcelijui Martinaičiui atminti; į minėtinų datų sąrašą šiemet pateko litvakų poeto Avromo Suckeverio gimimo šimtmetis – jam skirta literatūros tyrinėtojo Mindaugo Kvietkausko išverstų eilėraščių publikacija ir įvadas; Sigito Gedos septyniasdešimtmetį almanacho rengėjai primena publikuodami prieš dešimtmetį įrašyto pokalbio Vilniaus rotušėje išklotinę (pašnekovai – Juozas Aputis, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda).2013-ieji Lietuvoje paskelbti Tarmių metais. Šiai temai almanache „Poezijos pavasaris 2013“ skirtos dvi publikacijos: pokalbis su švertėju ir kalbininku Marku Roduneriu ir Skirmanto Valento esė „Kaip mes atsodinome „Anykščių šilelį“.
Prekės ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla