Popiežių istorija nuo Šv. Petro iki Benedikto XVI

 Leidinyje populiariai pristatomas visų 265 popiežių (nuo pirmojo, šv. Petro, iki Benediko XVI) gyvenimas, aptariami svarbiausi jų darbai, atskleidžiamos kai kurios bažnytinio pasaulio intrigos. Skyrelių pabaigoje pateikiami trumpi svarbių sąvokų apibrėžimai, istorinių objektų, įvykių aprašymai ir asmenybių, turėjusių lemiamą įtaką aptariamo popiežiaus gyvenime, valdovų, šventųjų ir kt. biografijos.

Visa popiežių istorija chronologiškai suskirstyta svarbiausiais Katalikų Bažnyčios istorijos etapais. Šią knygą parašė paprastas katalikas, kuris išmano dalį Bažnyčios istorijos, tačiau ne visada pripažįsta, jog tiek praeities, tiek ir dabarties sprendimai ar veikla yra tinkami.

Autorius, kaip katalikas, paklūsta Bažnyčios įsakymams, tiki jos skelbiama tikėjimo norma, tačiau, pasinaudodamas Dievo jam suteikta mažesne ar didesne laisve, išprusimu bei protu, jaučia poreikį analizuoti ir apsvarstyti asmenų, priklausiusių ir priklausančių bažnytiniam sluoksniui, veiksmus, jų neteisdamas.
Prekės ženklas: Šviesa