Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės žemaičių praeitis

Straipsnių rinkinyje apžvelgiama Salantų parapijos istorija, joje dirbusių kunigų biografijos, plačiame kontekste analizuojama bažnyčioje saugomų meno kūrinių vertė, aiškinamasi jų autorystė, pateikiamas Salantų šventovėje saugomų dokumentų sąvadas.  Prieduose publikuojami dokumentai ir atsiminimai.
Prekės ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla