Kategorija: " Mokytojo knygos "

 • Matematika. Mokytojo knyga gimnazijos III klasei, vidurinės mokyklos XI klasei

  Ši mokytojo knyga pritaikyta prie A. Ambraškienės ir kt. autorių parengto vadovėlio „Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos III klasei, vidurinės mokyklos 11 klasei“.Knyga suskirstyta į tokius pačius skyrius ir skyrelius kaip ir vadovėlis. Joje rasite matematikos kurso ilgalaikį planą, visų užduočių atsakymus, o kai kurių ir sprendimus. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra uždavinių klasifikacijos pagal rūšis […]


 • Istorija. VIII klasės mokytojo knyga

  Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Kiekviena tema susiejama su Bendrosiose programose numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriausiai atlikti užduotis, kaip vertinti mokinius, kokias priemones ir metodus taikyti. Aptariami įvairūs mokymo aspektai, nurodoma, kokios užduotys tiktų skirtingiems mokymosi stiliams, pateikiami vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių užduočių […]


 • Europos palikimas. Istorija 6 klasei. Mokytojo knyga (1 dalis)

  Tai mokytojams skirta knyga prie J. Litvinaitės ir A. Bakonienės VI klasės istorijos vadovėlio „Europos palikimas“ pirmosios ir antrosios knygos. Joje aptariami Bendrosiose programose numatyti tikėtini mokinių pasiekimai, mokymo ir mokymosi uždaviniai, veikla, priemonės, pateikiami klausimų ir užduočių komentarai.Knyga padės istorijos mokytojams organizuoti ugdymo procesą.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Prekės ženklas: Šviesa


 • Ekonomika 9-10 klasei. Mokytojo sąsiuvinis

  Ši knyga skiriama mokytojams, dėstantiems ekonomiką pagrindinės mokyklos IX–X klasių mokiniams.  “Ekonomikos” vadovėlio autorė metodiškai išdėsto darbo su minėtuoju vadovėliu planą, atkreipia pedagogų dėmesį į svarbiausias problemas, kelia klausimus ir duoda į juos atsakymus. Tai parankinė ne tik kiekvieno ekonomiką dėstančiojo, bet ir su ekonomikos problemomis susiduriančio pedagogo knyga.Prekės ženklas: Tyto alba