Tantra: vakariečio įšventinimas į absoliučios meilės slėpinius

Ši knyga yra apie šivaistinį tantrizmą, paslaptingą dvasinį kelią, kuris veda į dieviškumą per visišką patyrimą ir aistros priėmimą, kai pakylama virš ego ir galutinai iš jo išsivaduojama.Tantrizmas — tai mistinis kelias, kuris veda už žmogiškosios vaizduotės ribų, tai kelias, kuriame ekstazė tampa galingesnė už seksualinį patyrimą.Šiame kelyje tikroji dievybės prigimtis yra absoliuti meilė.
Prekės ženklas: Meilės kelias