Tas ryto laukimas

Naujojo romano trijuose paveiksluose (taip pavadinti kūrinio skyriai) autorius pasakoja kelių kartų gyvenimą lemtingais mūsų tautos istorijos momentais – nuo XIX a. pabaigos (Kražių įvykiai) iki XX a. pabaigos (Parlamento) gynyba).

Vaizduodamas įvairių personažų išgyvenimus, tarpusavio santykius rašytojas pateikia daug naujos informacijos apie kovas dėl teisės kalbėti ir skaityti gimtąja kalba, išpažinti pasirinktą religiją, gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje.
Prekės ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla