Tautinis atgimimas ir istorija

Straipsnių rinkinį sudaro 1988–2010 m. įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose skelbti daugiausia publicistinio pobūdžio straipsniai aktualiomis XX amžiaus Lietuvos istorijos temomis: Pirmosios Lietuvos Respublikos susikūrimas ir raida 1918–1940 m., sovietinė okupacija bei aneksija (1940–1941 m.), lietuvių ir žydų santykiai Antrojo pasaulinio karo metais, antisovietinė Lietuvių rezistencija (1940–1953 m.), prievartinė valstiečių kolektyvizacija, Sąjūdžio susikūrimo prielaidos ir kt.
Prekės ženklas: Edukologija