Technologijos. Konstrukcinės medžiagos ir elektronika 5-6 klasei

Technologijų vadovėliai V–VI klasei (KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKA ir MITYBA IR TEKSTILĖ) parengti naujoviškai, orientuojant mokinius pirmiausia į projektinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą bei gebėjimą savarankiškai ugdytis technologinius pasiekimus.Kiekviename vadovėlyje pateikiama po dvi technologijas. Vienas vadovėlis skirtas mitybai ir tekstilei, kitas — konstrukcinėms medžiagoms ir elektronikai. Abu vadovėliai atitinka technologinio ugdymo krypties kaitą nuo amatinio prie projektinio tipo, nes pateikta medžiaga skatina mokinį ne tik gaminti, bet ir kurti.Vadovėlių skyrių pradžioje pateikiami klausimai Ką sužinosiu? Ko išmoksiu? Kaip to galėsiu išmokti? Kur tai galėsiu pritaikyti? padės mokiniui susikoncentruoti, rasti reikiamos informacijos ir kt.Visiškai naujas skyrius Dizainas ir ergonomika. Tokios tematikos ankstesniuose technologijų vadovėliuose nebuvo, tai nauja, praktiška ir aktualu šiuolaikiniame gyvenime. Jis labai svarbus siekiant ugdyti mokinių projektavimo gebėjimus.Pateikiama savarankiškų projektavimo užduočių, siekiama lanksčiai pereiti nuo mokymo prie mokymosi, tai labai svarbu įgyvendinant projektinį technologinio ugdymo tipą. Užduotys parengtos taip, kad mokiniai gali mokytis atskirų darbo veiksmų ir pasirinkti, kuriuos smulkius, nesudėtingus arba sudėtingesnius gaminius daryti. Sudaromos sąlygos tyrinėti medžiagas, ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją kaupti, sisteminti.Tekstai iliustruojami gausybe spalvotų nuotraukų, piešinių, schemų, lentelių. Tai turėtų skatinti geresnį medžiagos suvokimą, nes daugelį dalykų mokiniai supras iš iliustracijų.Pateikta medžiaga puikiai integruota su kitais mokomaisiais dalykais: ekonomika, matematika, istorija, gamtos mokslais, daile, lietuvių kalba — tai labai šiuolaikiška ir aktualu siekiant ugdymo kokybės. Ši mokslų integracija padės sumažinti vaikų mokymosi krūvį, o technologijos bus jiems patrauklesnės.Sudarė ALVYDA PACEVIČIŪTĖ.Serijos dailininkas AGNIUS TARABILDA.Vadovėlius papildys V–VI klasės mokytojo knygos.
Prekės ženklas: Šviesa