Verslo ekonomika

Kiekvienas verslo įmonėje ketinantis dirbti vadybininkas turi  būti platesnio profilio specialistas, jo veikla bus sėkminga tik tada, kai jis turės pakankamai ekonominių žinių, mokės rasti reikalingą informaciją, ją tvarkyti ir analizuoti. Gamybos vadybininkams bei smulkių įmonių savininkams reikia suprasti finansų sąvokas, rodiklius, pagrindinius finansų valdymo tikslus bei apskaitos ir įmonės veiklos analizės reikšmę gamybos veiksmingumui. Rengiant knygą buvo atsižvelgta į Vilniaus kolegijos absolventų, dirbančių siuvimo įmonėse ar sukūrusių savo verslą, pastabas, pageidavimus ir pasiūlymus apie tai, kokių žinių reikia gamybos vadybininkams ir mažų siuvimo įmonių savininkams. Rengdama knygą autorė vadovavosi ne tik apibendrinta teorine medžiaga, bet ir gamybinių įmonių patirtimi bei veikiančiais norminiais aktais.Knygoje apžvelgiama verslo samprata ir vaidmuo, verslo kūrimo būdai, pateikiamos verslo plano rengimo rekomendacijos, nagrinėjama gamybos planavimo svarba, išteklių poreikio nustatymo būdai, pateikiamas išlaidų klasifikavimas ir savikainos skaičiavimo metodai, aptariama, kaip nustatyti įmonės pajamas, pelną ir pelningumą. Knygoje pateikta medžiaga gali būti naudinga ir kitokio profilio įmonių vadybininkams, smulkių įmonių savininkams, taip pat studentams.
Prekės ženklas: Ciklonas