Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė

Vilniaus miesto tyrinėjimai kol kas stokoja sisteminių studijų.

Nors pastaruoju metu pasirodė ne viena vertinga atskirus smulkesnius Vilniaus miesto istorijos klausimus nagrinėjanti knyga ar publikacija, vis dėlto dar negausu platesnių, apibendrinančių darbų. Antano Rimvydo Čaplinsko Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė iš dalies užpildo šią spragą.

Savo straipsniais ir parengtomis knygomis autorius jau įrodė turįs puikių žinių ir sugebėjimų šiam darbui atlikti. Knygoje aptariama Vilniaus miesto raida nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų.

Atskirais laikotarpiais nagrinėjamos skirtingos, tačiau miesto istorijoje ženklų pėdsaką palikusios temos, tokios, kaip Vilnių niokoję karai, miesto savivalda, amatai, prekyba, pramonė, miesto plėtra, gyventojų skaičius, transportas, vandentiekis ar gaisrai. Nagrinėjama ir įvairių institucijų raida, tokių, kaip prieglaudos namai, gydymo įstaigos, maldos namai, mokymo institucijos, apsaugos tarnybos. Remiantis turto inventoriais ir kitais archyviniais dokumentais aprašoma miestiečių buitis, turėtos valdos, baldai, drabužiai, papuošalai.

Vis dėlto svarbiausia autoriui Vilniaus gyventojai, kurių knygoje minima tikrai labai daug. Galima sakyti, kad Vilniaus miesto istorija knygoje atskleidžiama pasakojant apie Vilniaus gyventojų ir juos supusių institucijų, pastatų, daiktų istoriją. Knygoje sukaupta gausi informacija, o jos nesudėtingas ir įdomus rašymo stilius patrauks daugelį skaitytojų pasidomėti Vilniaus miesto istorija. Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Paknys.
Prekės ženklas: Charibdė