Vilniaus miesto istorija

Mykolo Balinskio (1794–1864) dvitomė „Vilniaus miesto istorija“ pirmą kartą leidžiama lietuviškai.

Vilniaus istoriografijos pradininko veikalas, išspausdintas 1836–1837 m., apima Vilniaus istoriją nuo miesto įkūrimo iki Stepono Batoro mirties. Autorius surinko ir panaudojo daugybę istorijos šaltinių, kurie neišliko iki mūsų dienų. Tai vertingas informacijos šaltinis istorikams, kultūrologams ir visiems skaitytojams, besidomintiems senąja Vilniaus miesto ir bendra ikikrikščioniškos Lietuvos valstybės istorija.

VILNIAUS MIESTO ISTORIJA atskleidžia miesto raidą nuo pagonybės pabaigos iki pat didžiojo kunigaikščio Švitrigailos valdymo pradžios 1387–1431 ir iki Stepono Batoro mirties arba 1430–1586 metus.
Prekės ženklas: Mintis