Amžių man neužtektų su tavim būt kartu: ukrainiečių meilės lyrika

Julius Jasaitis – teisininkas, dirbęs Aukščiausiojo teismo teisėju, Seimo kontrolieriumi, dabar dirbąs Vidaus reikalų ministerijos Generaliniu inspektoriumi, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu.Nuo pat vaikystės J. Jasaitis – didelis poezijos ir muzikos bičiulis. Pats puikiai muzikuodamas ir kurdamas eilėraščius, jis vis dėlto pirmenybę teikia poezijos sklaidai tautoje. Ypač meilės lyrikos.Didžiulio populiarumo sulaukė J. Jasaičio sudarytas „Mudviejų vakaras“ – lietuvių meilės lyrikos tritomis, kuris leidykloje „Eglė“ buvo išleistas 1996, 1998 ir 2000-aisiais.Vėliau sekė įvairių tautų meilės lyrikos rinkiniai, eilėraščiai Motinai, Tėvynei Lietuvai.Daugiau nei dvidešimties knygų sudarytojas Julius Jasaitis vėl pradžiugina skaitytojus brandžia knyga – ukrainiečių meilės lyrikos rinktine „Amžių man neužtektų su tavim būt kartu“. Šiomis dienomis šį rinkinį, kaip ir Kaukazo tautų meilės lyrikos tomelį „Tavo vardą tariu pakuždom“ (2005 m.) išleido Klaipėdoje įsikūrusi leidykla „Eglė“.Meilės tema visada yra amžina ir aktuali. Meilės lyrikos knygų sudarytojas Julius Jasaitis yra taikliai pastebėjęs, kad kiekvienas žmogus yra mylįs ar bent sykį mylėjęs.Žavūs meilės atspalviai ukrainiečių lyrikos knygoje. Atsiverskime pirmą pasitaikiusį puslapį: Jinai įbrido jūron. Jai pačiaiVis viena, kas jinai nuo šiolei….Lyg mes visi – ne atgarsiaiSeniai nutolusių beprasmių šuolių?Ji pasirąžė tingiai – vandenaiPo kojom gula – ženklas duotas.Ir štai jau žydi, dega dyvinaiSunki gėlė ant liauno kojų koto – Įkaitęs torsas, nuogas kaip puta.                                      (Jevgenas Plužnikas) Šiame rinkinyje –  36 žymiausių Ukrainos poetų eilėraščių. Tarp jų  Larisa Kosač Petrivna, kitaip žinoma kaip Lesia Ukrainka, Ivanas Franko, Svitlana Jovenko, Ivanas Dračas, Tamara Kolomijec, Volodimiras Sosiūra, Mikola Vingranovskis, Volodimiras Gripas, Lina Kostenko, Dmitro Pavlyčka, Sofija Maidanska ir daugelis kitų Ukrainos poezijos meistrų.Eilėrasčių vertėjai –  lietuvių literatūros šviesuliai Algimantas Baltakis, Marcelijus Martinaitis, Gintaras Patackas, Jonas Strielkūnas, Janina Degutytė, Sigitas Geda, Jonas Jakštas ir daug kitų poetų.
Prekės ženklas: Eglės leidykla