Ir… visas gyvenimas

Rima Urmetzer (Marcinkevičiūtė) gimė Jurbarke. Po studijų Kauno medicinos institute, dirbo gydytoja Kauno greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Šiuo metu gyvena ir dirba užsienyje.„Ir… visas gyvenimas“ – ketvirtasis autorės romanas ( „Per aspera“, 2007; „Pragaras rojuje“, 2008; „Prorsum“, 2009). R. Urmetzer kūryboje dažna emigracijos tema, jauno žmogaus prisitaikymo svetimoje aplinkoje motyvai, sąsajos su gimtąja žeme, kurioje, deja, nemato ateities perspektyvų.Romane svarstoma, ar lemta jaunai merginai, išeivei iš Lietuvos, būti laimingai gyvenant tarp svetimųjų, kuriems visą laiką ir atrodys svetimšalė – „auslenderė“?

Ar tėviškės, artimųjų ilgesys nenustelbs pagaliau surastos tikrosios meilės, o svetima žemė taps tokia sava kaip gimtoji? Ar apskritai gali būti laimingas žmogus, dalydamasis tarp „ten“ ir „čia“, nuolatos jausdamas skausmingą prisitaikymo dilemą, – šiuos ir daugybę kitų jautrių klausimų kelia autorė; atsakydama į juos ir dvejodama remiasi turtinga patirtimi, giliomis įžvalgomis, tačiau palieka erdvės vidinei polemikai ir skaitytojo minčiai. Romanas iš tiesų įdomus.
Prekės ženklas: Versus aureus