Mano kelionės. 1 tomas

Senojo Vilniaus universiteto auklėtinio, žymaus geologo ir mineralogo, labiausiai išgarsėjusio tolimoje Čilėje, I Domeikos (1802-1889) atsiminimų pirmajame tome aprašomi jo dalyvavimo1831m sukilime epizodai, ryšiai su garsiais to meto žmonėmis, tremtinio dalia Drezdene, Paryžiuje ir kelionės Atlanto vandenynu bei Argentinos stepėmis į Čilę įspūdžiai.
Prekės ženklas: Margi raštai